Velkommen til gudstjeneste og søndagsskole 3.mars kl.11:00

Tema: Ufokusert?
Lukas 18:31-34

Tale v/Rune Daltveit
Sang og musikk v/Wenche Knudsen og Turid Westermoen

Velkommen også til kirkekaffe i etterkant av gudstjenesten og søndagsskolen.

Ufokusert?
Dagens bibeltekst handler om Jesus som prøver å fortelle disiplene sine for tredje gang om hva som skal skje med han når påskehøtiden kommer og de skal sammen reise opp til Jerusalem. For Jesus var dette selve kjernen i hans gjerning, hovedgrunnen til at han kom til verden, men disiplene skjønte det ikke. Man kan si at de var ufokuserte, de var opptatt med og av andre ting kanskje?
Hvordan er det med oss?
Hva er vi opptatt av? Hva er vårt fokus rettet mot? Kanskje er vårt fokus til og med noe annet enn vi tror eller skulle ønske at det var?
Vi går snart inn i fastetiden, som på mange måter handler om å velge å avstå fra noe, for å kunne rette fokus mot noe annet. Søndagens gudstjeneste kommet til å handle om det som gjør oss ufokuserte i vår hverdag – kanskje det kan bli en «vekker» for oss og en motivasjon til å bruke fastetiden til å finne det fokus vi ønsker å ha.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone