Vi blir glade for alle som vil bli eller allerede er en del av vårt fellesskap, vi trenger deg – og vi tror også at du trenger menigheten. Derfor har vi introdusert en konkret tanke om hvordan vi kan bli en mer levende, inkluderende og utadretta menighet. Tanken kalles Jetro-grupper og ble innført som et prøveprosjekt f.o.m. mai 2017.

Først av alt; dette er ikke noe som vil kreve mye av deg, tvert imot tror vi det vil være med på å lette tjenesten for deg som allerede føler du har mye å gjøre. Grunnen er enkel, det er snakk om 4 ganger i året som du mest sannsynlig ville vært i kirka uansett, og du vil utvide ditt nettverk i menigheten og på den måten kunne ”spille” på flere når du trenger det.

Og for dere som gjerne vil bli med i en tjeneste som er meningsfull og viktig, og ikke er altoppslukende, så er dette nettopp der du skal bli med. Det er sosialt, overkommelig og noe alle kan bidra i.

Hva er Jetro-gruppe?

Jetro var Moses sin svigerfar. En dag så Jetro hvordan svigersønnen holdt på å slite seg ut på alle arbeidsoppgavene han hadde påtatt seg. Jetro gikk til Moses og sa: ”Du kan ikke gjøre alt alene! Du må fordele arbeidsoppgavene på flere. Du må delegere dine oppgaver ut blant folket”. Jetro gav Moses klare råd om hvordan Moses kunne gjøre ting lettere og mer praktisk og tjenlig for sitt folk. Og det er hovedtanken med Jetro-gruppene i Lillesand Frikirke. Vi ønsker å delegere oppgaver og lette byrden for noen som gjør mye, samtidig som vi gjør systemet rundt renhold, kirkeverter og kirkekaffe mer tjenlig for fellesskapet.

Hva gjør en Jetro-gruppe?

En Jetro-gruppe sitt hovedansvar er å være  ”husverter” i Frikirka den uka de er satt opp med ansvar. Som husverter er de ansvarlig for å vaske gulv og toaletter i hoved- og underetasjen. Passe på at det er ryddig og pent til å ta imot folk til gudstjeneste på søndag formiddag og stelle i stand kirkekaffe etter gudstjenesten. Husvertene har også ansvar for at det er noen som ønsker velkommen i døren og at nye og besøkende blir sett og hilst på.

Hvem er Jetro-gruppene?

Vi vil innlemme alle våre medlemmer i denne ordningen, og vi vil invitere alle andre som går i Lillesand Frikirke til å bli med også, gruppene er åpne for alle som vil. På denne måten vil vi få ca.12 grupper med minimum 8-10 stk i hver gruppe. Det betyr at det vil være noen som av helsemessige grunner ikke kan være med på vasking, men som gjerne vil bidra med å koke kaffe, eller bake. Noen kan ikke være med på kirkekaffe fordi de har andre oppgaver på gudstjenesten, men de kan gjerne sette av en time til vasking på lørdagen f.eks.

Siden ett av målene med denne ordningen er å bli bedre kjent med hverandre så vil gruppene bli satt sammen av forskjellige generasjoner så langt det er mulig, og også bli gjort noen rulleringer på med jevne mellomrom.

Til slutt.

Vi håper alle vil være med på å gi dette en ”fair” sjanse! Vi er alltid åpne for tilbakemeldinger og lytter til de erfaringene som gjøres. Vår visjon for Jetro-gruppene er at flere kan bli engasjert og føle seg som hjemme hos oss. Vi tror at hver og en har noe å tilføre vår menighet og vi tror at nye mennesker vil få et bedre møte med Frikirka hvis vi har flere husverter som ser dem og møter deres behov.

Kunne du tenke deg å bli med i et Jetro-team? eller har flere spørsmål om Jetro-team?

Ta kontakt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone