Frikirken har et luthersk dåpssyn. De fleste blir døpt som barn, men det er ingen aldersgrense på dåp. Frikirken mener at dåp og tro hører sammen, og at barn er kvalifisert til dåp på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro. Frikirken døper altså spedbarn dersom familien tror på Jesus og lærer barna det samme. Frikirken praktiserer ikke gjendåp.

Gjennom dåpen lærer vi at vi blir født på ny. Og som et Guds barn er vi alle en umistelig del av «Jesu kropp», menigheten i verden. Som menighet har vi et hellig ansvar, sammen med familie og faddere, for dåpsbarnet/kandidaten. Vi lover å be for hen/henne og hjelpe han/henne til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for på den måten å kunne bli hos Jesus.

Som menighet lover vi å legge tilrette for at de som døpes hos oss får et tilbud slik at de oppdras i den kristne tro og lærer å kjenne Jesus Kristus som sin frelser og venn.

Ønsker du å bære frem barnet ditt til dåp, eller ønsker å bli døpt selv, er du hjertelig velkommen til å gjøre det i Frikirken.

Ta kontakt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone