Vil du bli konfirmant i Frikirken!?

Vi ønsker alle 9.klassinger hjertelig velkommen til, det vi jobber for at skal bli, det beste konfirmasjonsåret -«ever»!

Sosiale konfirmantsamlinger med spennende samtaler og nydelig mat, bli-kjent-tur, team-tur og konfirmatleir 5 dager til ende… I tillegg til dette inneholder året nye venner fra andre steder på Agder, en unik inngang til å bli en del av UNG og selvfølgelig en skikkelig festdag siste søndag i april 2016.

I Lillesand frikirke er vi opptatt av at konfirmantene skal få kjennskap til og kunnskap om Gud. Konfirmasjonstiden skal gi deg en viktig og nødvendig ballast i livet. Det er godt å vite og erfare at noen ting er konstante og uforanderlige, spesielt i en verden der alt kan synes midlertidig og i stadig forandring. Vi trenger fotfeste når det stormer rundt oss – konfirmasjonstiden er tiden for å finne feste for å kunne stå støtt om ting rundt oss stormer, faller i grus eller blir borte.
Som menighet ønsker vi å være med på å støtte og gi deg denne nødvendige ballasten. Derfor er vi opptatt av at konfirmantene skal inkluderes i menigheten, og spesielt i UNG som er ungdomsarbeidet vi driver sammen med Dnk og Normisjon. Som konfirmant hos oss vil du bli kjent med ungdomsledere og andre sentrale ungdommer i menigheten, og på den måten ønsker vi at konfirmantåret skal bli begynnelsen på gode relasjoner du vil kunne dra nytte av i mange mange år fremover.

Vi håper du vil være konfirmant til høsten! – Du er hjertelig velkommen til å være det i Frikirka.

Er du interssert i å høre mer om hvordan du kan bli konfirmant hos oss? Eller vil vite mer om opplegget?
Ta kontakt med konfirmantleder og pastor Rune R Daltveit

Ta kontakt

 

Vanlige spørsmål og svar:

Hva får du oppleve som konfirmant i Frikirka?

I Lillesand Frikirke har konfirmantene samlinger 2 ganger i måneden, den ene gangen er det undervisning og sosialt sammen med Frikirkene på Birkeland, Grimstad og i Arendal. Den andre samlingen er vi alene i Lillesand til en kortere og mer variert samling med KRIKaktivitet og kortere temaer.
I løpet av året vil vi reise på 3 leirer/turer. Den første er allerede i september sammen med konfirmantene i Dnk på Havglimt. Den andre er en vintertur på menighetsweekend fra fredag til søndag og den siste og største leiren er i starten av august 2018 på Evjetun, sammen med alle konfirmantene i Frikirkene på Agder.

Oppstart?

August 2017 – Informasjonsmøte for foreldre og konfirmanter
August 2017 – Gudstjeneste med presentasjon av konfirmatene

September 2017 – Bli-kjent-samling for Lillesand Frikirke sine konfirmanter

September 2017 – Konfirmatleir på Havglimt sammen med Dnk

September 2017 – KICK OFF samling med frikirke-konfirmantene i Lillesand, Birkeland og Arendal.

Selve konfirmasjonsdatoen er satt til 29.april 2018.

En fullstendig kalender vil vi legge i samarbeid med dere på informasjonsmøtet før oppstart i august.

Samlinger?
Tidspunktet for samlingene vil bli annehver tirsdag/torsdag* på kveldstid. Vi samles hjemme hos konfirmat-lederene 1.gang i måneden og i tillegg samles vi sammen med konfirmantene fra Arendal, Grimstad og Birkeland Frikirke 1.gang i måneden. Fellessamlingene vil rullere mellom de tre menighetene. Samlingene vil ha fokus på praktisk undervisning, samtale og fellesskap.
Fellessamlingene med Arendal og Birkeland vil bli torsdag kveld 18:30-21:00

Dåp eller medlem?
Du trener ikke være døpt eller være medlem i Frikirken for å følge vårt konfirmasjons-tilbud.

Sommerleir
Et av årets høydepunkter er utvilsomt konfirmantleiren på Evje siste (eller nest siste) uka i skoleferien august 2018. Vi arrangerer leiren i samarbeid med frikirkene på Agder. Mange får venner for livet. Mange treffes igjen på videregående skole.

Vi har brukt Evjetun leirsted tidligere og er særdeles godt fornøyd. Leirstedet er kraftig rustet opp og har gode fasiliteter. Det er dessuten kort vei til aktiviteter som rafitng og gokart. 

Pris
Frikirkens konfimantopplegg koster kr. 3000,-.
*inkluderer 3.leirer/turer, gravert konfirmantbibel, undervisningsmateriell og mat på alle samlingene (kort sagt ALT).

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone