Tidligere professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole Gunnar Breivik kommer til Lillesand Frikirke torsdag 12. oktober kl. 19 for å snakke om: «Kjønnsrollemønsteret i endring. En utfordring for kirke og samfunn?»

Gunnar Breivik, født 1943, bor i Oslo, men vokste opp på Drottningborg utenfor Grimstad.  Breivik har også vært rektor ved Norges idrettshøgskole og ofte kontaktet av media i forbindelse med idrettsfaglige spørsmål. Han har utdannelse både i filosofi, idrettsvitenskap og teologi. Breivik har lenge jobbet med etiske problemer i idretten, barn og unges behov for utfordring og spenning, fysisk aktivitet i befolknien, samt oppvekst og personlighetstrekk hos toppidrettsutøvere.

Det historiske bakteppet for temakvelden i Lillesand Frikirke torsdag beskriver han slik: På mange måter har kvinner skapt seg et større handlingsrom de siste par generasjoner. Mange mener at menn har kommet på defensiven og ikke har helt klart å tilpasse seg den nye situasjonen, hverken i samfunnet generelt eller i kirken.

Fra 1960-tallet og til i dag har det vært en dramatisk endring i kjønnsrollemønsteret. Mens mannen tidligere hadde en dominerende og ledende posisjon både i hjemmet, samfunnet og kirken, har økt fokus på kvinnefrigjøring, likestilling og feminisme gjort at forholdet mellom kjønnene er endret.

I yrkeslivet inntar kvinner stadig flere arenaer og vil i økende grad dominere gamle prestisjeyrker som lærer, prest, lege, tannlege, jurist… På hjemmearenaen forutsettes mennene å delta i husarbeid og barneoppdragelse på lik linje med kvinnene.  Jenter gjør det gjennomgående bedre på skolen enn gutter, og kvinnene lever sunnere og lever lengre enn menn. Innen kirken inntar kvinner stadig flere ledende roller også i konservative miljøer.

Breivik stiller spørsmålene: Hvor går veien videre? Har vi gått for langt? Er det grunnleggende forskjeller mellom kjønnene, ut over det å kunne føde barn, som vi ikke kan overse? Eller vil forskjellen mellom menn og kvinner utviskes mer og mer, både i samfunn og kirke?

Etter Breiviks innledning blir det anledning til spørsmål og samtale

Servering, kr. 100,-

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone