De fire siste søndagene før påske (i fastetiden) har vi valgt tema «Søk først Guds rike» for talene på gudstjenestene våre.

Jesus sa: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Matt 6:33

Vi ønsker å bruke tiden frem mot påske, vår største høytid, til å rette blikket mot Guds rike.
Vi vil tale om hva det vil si helt konkret å søke Guds rike først, og hvorfor Jesus var så opptatt av dette Riket og hvorfor han mener vi burde søke etter det før noe annet.

Fastetiden er en forberedelse til påsken på samme måten som adventstiden er en forberedelse til julen. I fasten er det meningen at man skal skru ned forventningene til den materielle verden og forberede seg til å ta imot påskens budskap. Så fastetiden kan vi tenke oss er en tid for både å tenke over hva vi velger å bygge vår trygghet, vårt liv, på og en tid for å vente på påsken. Fasten handler om å rette blikket mot Jesus som døde for oss, og på en måte rette opp kursen i våre liv, slik at vi ikke mister Guds rike av synet, men kan navigere i livet med Jesus som vår fyrlykt.

Velkommen til gudstjeneste og søndagsskole  frem mor påske!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone