Hvor hadde vi vært uten Luther?
Hvordan har hans oppdagelse og erfaring av nåden
påvirket måten vi forstår og erfarer Gud på?

Svein Granerud besøker Lillesand

Tema: Å bli møtt med nåde.

Tid: Torsdag 30. mars kl. 19.00
Sted: I underetasjen i Frikirken

SERVERING kr. 50,-
Samtale rundt bordene

Granerud har fra 2001 ledet Normisjons hjemmearbeid. Han er en etterspurt forkynner med god teologisk kompetanse. Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70.000 mennesker over hele Norge. Den driver misjonsarbeid på fire kontinent, har ca 30 forsamlinger/menigheter, samt mange skoler, barnehager og foreninger. Granerud har skrevet flere bøker, blant disse kan nevnes:

  • Kommentar til Lukas-evangeliet
  • Innføring i Den Augsburgske bekjennelse
  • Lærebok i etikk
  • «Med Ordet gjennom Året», andaktsbok
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone