Vekommen til pasjonsgudstjeneste på langfredag kl.18:00.

Jesus dør på korset og soner med det straffen for våre synder.
«Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner».
Joh. 15:13

Vi samles til pasjonsgudstjeneste for å høre bibeltekstene og minnes Jesu offer.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone