Den evangeliske lutherske Frikirke ble stiftet i 1877 i Arendal. Bakgrunnen var i hovedsak et ønske om større innflytelse og medvirkning av legfolk, en protest mot tvangen til å gå til nattverd og stå til konfirmasjon, og en prinsipiell motstand mot at prestene skulle være statstjenestemenn.[1]Frikirkemenighetene i Arendal og Kristiansand startet rask et arbeid med sikte på etablering av menighet i Lillesand. Det ble Kristiansand menighet med forstander Aslak Findreng som ble den drivende kraft i arbeidet. Møtene ble holdt i hjemmene og lånte lokaler. Den lille forsamlingen møtte en del motstand. [2] Likevel beskrives begynnelsen av 1890 tallet som en rik tid. ”En mektig ånd var over forsamlingen” forteller protokollen. I 1897 ble det besluttet å danne egen menighet[3]. I 1899 konstituerte menigheten seg med to eldste og to diakoner og kalte egen pastor.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone