Israels- og Ytremisjonen er Frikirkens satsing på å krysse språklige, kulturelle og geografiske grenser med budskapet om Jesus, Messias. Vårt arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2015 har vi fjorten egne utsendinger fordelt på Japan, T-rkia, et muslimsk land i Midtøsten, Mali, Israel og De palestinske områdene. I tillegg støtter vi arbeid i Kina, Etiopia og Taiwan. Staben i Norge teller to personer. Menighetene er gjennom Synodemøtene med og bestemmer Frikirkens misjonsstrategi og bærer sammen ansvaret for dette. I Lillesand har vi fått et særskilt ansvar for å be for utsendinger som arbeider i Israel (Bjørg og Samuel Aweida), og Japan (Ruth Kari og Knut Ola Topland, og Marianne Boklund). Meld deg gjerne inn i Facebookgruppen «Frikirken på vei ut», så får du fersk informasjon. Du må inviteres til denne gruppen. Knut Ola Topland har en bra blog japanforjesus, og alle har de nyhetsbrev på epost som du kan bli mottaker av. Pastorene og misjonskontakt Dorothea Vestøl kan hjelpe deg med dette.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone