Ledelsen i Lillesand Frikirke består av et eldsteråd, 2 pastorer og et diakonråd. Tilsammen utgjør disse menighetsrådet. Lillesand Frikirke har 2 eldste, 2 ansatte pastorer i 70%- og 80%-stilling og 8 diakoner.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Rune Daltveit

Hovedpastor og leder eldsteråd

Telefon: 975 38 787

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Else Jorunn Malmgård

Eldste (nestleder)

Telefon nr.: 481 30 812

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kirsti Jacobsen

Eldste (for øyeblikket i permisjon)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Knut Tveit

Diakon (formann)

Telefon: 913 84 803

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Knut Steinar Aase

Diakon

Telefon: 982 98 360

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dorothea Vestøl

Diakon

Telefon: 48219426

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Turid Westermoen

Diakon

Tlf.: 41601643

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Eirik Glamsland Mathisen

Diakon

Tlf.: 41625861

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kent Mogstad

Diakon

Tlf.: 48225435

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Borghild Lampe Bjørnstad

Diakon

Tlf.: 41634938

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone