Ledelsen i Lillesand Frikirke består av et eldsteråd, 2 pastorer og et diakonråd. Tilsammen utgjør disse menighetsrådet. Lillesand Frikirke har 1 eldste, 2 ansatte pastorer i 70%- og 80%-stilling og 5 diakoner.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Rune Daltveit

Hovedpastor og leder eldsteråd

Telefon: 975 38 787

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Else Jorunn Malmgård

Eldste (nestleder)

Telefon nr.: 481 30 812

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Knut Tveit

Diakon (formann)

Telefon: 913 84 803

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Turid Westermoen

Diakon

Tlf.: 416 01 643

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kent Mogstad

Diakon

Tlf.: 48225435

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Borghild Lampe Bjørnstad

Diakon

Tlf.: 41634938

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Thor Bjorå

Diakon

Telefon: 905 36 941

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Silje Røkenes Møller

Menighersrådsmedlem

Telefon: 901 95 614

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone