Ledelsen i Lillesand Frikirke består av et eldsteråd, 2 pastorer og et diakonråd. Tilsammen utgjør disse menighetsrådet. Lillesand Frikirke har 2 eldste, 2 ansatte pastorer i 70%- og 80%-stilling og 8 diakoner.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kirsti Jacobsen

Leder Eldsteråd (permisjon t.o.m. 01.02.18)

Telefon nr.: 930 92 693

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Else Jorunn Malmgård

Eldste (nestleder)

Telefon nr.: 481 30 812

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Knut Tveit

Diakon (formann)

Telefon: 913 84 803

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Knut Steinar Aase

Diakon

Telefon: 982 98 360

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Ragnhild Saanum Pedersen

Diakon

Telefon: 901 61 412

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dorothea Vestøl

Diakon

Telefon: 48219426

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Turid Westermoen

Diakon

Tlf.: 41601643

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Eirik Glamsland Mathisen

Diaon

Tlf.: 41625861

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kent Mogstad

Diakon

Tlf.: 48225435

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Borghild Lampe Bjørnstad

Dakon

Tlf.: 41634938

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone