Ingenting fra 17. november 2018 til 23. november 2018.