Temakveldene holdes ca. 4 ganger pr. år og er til for å belyse viktige og samfunnsaktuelle tema. Eksempler på tidligere temakvelder er: «Hvordan lese og forstå Det gamle testamentet i vår tid», «Generasjonsmenighet» og «Trosforsvar».

Vi tar også takknemlig imot innspill til temaer som kan være aktuelle å ta opp.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone