Misjonsringen er ca 15.personer som samles én gang i måneden, og har fokus på misjon, bønneansvar for misjonærer, og samler inn kollekt til misjonsarbeidet. Vi har besøk av andaktsholdere/talere, og har også en del tid til samtale og kaffe.

Ingenting fra 19. september 2018 til 25. september 2018.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone