Kor Stort min Gud, at eg ditt barn får vera…

KorStort er Lillesand Frikirke sitt korfellesskap for voksne.
Vi øver annenhver tirsdag i partallsuker kl.20:00-22:00 (eventuelle unntak står i kalenderen under)
For tiden er vi ca. 25 kormedlemmer.

Thomas Stanghelle er dirigent og pianist.

Har du lyst til å være med, så kom på en øvelse. Eller kontakt oss gjerne på korstort@gmail.com

Statutter for KorStort

Vedtatt på årsmøtet 08.02.2011 – revidert på årsmøtet 12.05.2015

 1. Koret er tilknyttet Lillesand frikirke.
  Det er ingen krav om å være medlem av Lillesand frikirke for å delta i koret.
 2. Koret ønsker å være et musikalsk tilbud til voksne, sangglade mennesker i Lillesand og omegn.
  Korets primæroppgave er å formidle evangeliet og være til oppbyggelse og inspirasjon internt i vår egen og i andres menigheter/forsamlinger. Det kreves ikke betaling for sangoppdrag med unntak av evt. inngangsbilletter på konsertarrangementer.
 3. Vi legger vekt på åndelig fellesskap, og vi er til for hverandre.
 4. Koret legger opp til et bredt repertoar av sanger med kristent innhold.
 5. Vi legger vekt på å synge 2-3 ganger i Lillesand frikirke pr semester.
  Koret synger også i andre menigheter på Sørlandet.
  Frekvens til sammen: Maksimalt én gang pr måned.
 6. Koret ønsker musikalsk utvikling.
  Vi vil forsøke å få til et årlig seminar, enten med egen dirigent eller med ekstern instruktør. Koret vil også forsøke å få til en form for konsert hvert år.
 7. Medlemmene forplikter seg til å betale den til enhver tid fastsatte medlemsavgift.
 8. Koret har øvelse annenhver uke i Lillesand frikirke.
 9. Korets årsmøte avholdes innen 15. februar.
  1. I god tid før årsmøtet skal styret oppnevne en valgkomité på minst 2 personer, som finner kandidater til nytt styre.
  2. På årsmøtet legges årsrapport og regnskap frem.
  3. Valg av styre, samt person til å revidere regnskapet, foregår.
  4. Allmøte avholdes ved behov.
  5. Årsmøtets oppgaver:
   1. Behandle innkomne forslag
   2. Vedta budsjett
 10. Styret består av minst 4 personer: leder, kasserer, sekretær og styremedlem.
  1. Styremedlemmer velges for to år av gangen.
  2. Kasserer fører regnskap. Regnskapet skal godkjennes av den som er valgt til å revidere det. Regnskapet kan fremvises ved forespørsel.
  3. Sekretær skriver møtereferat fra styremøtene.
  4. Koret skal i tillegg ha musikalsk ledelse. Musikalsk ledelse innkalles til styremøter ved behov.
  5. Styrets oppgaver:
   1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
   2. Administrere den daglige driften.
   3. Representere koret utad.
   4. Være bindeleddet mellom koret og ledelsen i Lillesand frikirke

Gjennom Lillesand Frikirke er KorStort også tilknyttet Kristelig Studieforbund

 

Ingenting fra 25. juni 2019 til 1. juli 2019.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone