Gutteklubben er fellesskapet for gutter i 1.-7.klasse. På gutteklubben er det mye lek, spill og ballspill. De har også matlaging og lage-kvelder med maling og snekkring. Mange av samlingene på senvåren og tidlig på høsten er korte turer ute i nærområdet med ulike aktiviteter. Gutteklubben begynner alltid med en andakt der målet er å fortelle hvem Gud er og hvem vi er i relasjon til Gud.

Ledere på gutteklubben er:
Amund Andenæs, tlf: 934 08 572
Tor Jørgen Danielsen
Jann-Peder Jacobsen
Arnstein Løvsland
Odd André Nordvoll

26. september 2017
Gutteklubben
18:00 - 19:30
Mer informasjon
10. oktober 2017
Gutteklubben
18:00 - 19:30
Mer informasjon
24. oktober 2017
Gutteklubben
18:00 - 19:30
Mer informasjon
7. november 2017
Gutteklubben
18:00 - 19:30
Mer informasjon
21. november 2017
Gutteklubben
18:00 - 19:30
Mer informasjon
5. desember 2017
Gutteklubben
18:00 - 19:30
Mer informasjon
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone