Velkommen til Lillesand Frikirke!
Vi ønsker å være en levende, inkluderende og utadretta menighet for alle generasjoner.

Nå til søndag ønsker vi velkommen til Bli-kjent-gudstjeneste og søndagsskole med påfølgende middag og underholdning for alle som ønsker å bli bedre kjent med menigheten og alle våre mindre fellesskap som samles ut over høsten.

Tema for søndagen er: «Å tjene med ydmykhet».
Tale v/Rune Daltveit
Sang og musikk v/Turid Westermoen, Astrid Schmidt og Sveinung Larsen.

Dette er søndagen å invitere med seg noen som vil bli kjent med Lillesand Frikirke.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone